Regler & Villkor

Här hittar du tävlingens regler och villkor. Det är viktigt att du som deltagare är införstådd, så ägna gärna några minuter till att läsa igenom våra regler och villkor.

Next in Football i korthet:

  1. Registrera och starta en reporterprofil på nextinfootball.se
  2. Skriv om fotboll, engagera läsare och anta utmaningar. Du kan gå vidare till final oavsett när du sätter i gång.
  3. Juryn väljer sin favorit efter varje juryomgång
  4. Totalt kommer 9 finalister att gå vidare till final. 6 väljs av juryn, 3 går vidare som Wildcards.
  5. Vinnaren åker tillsammans med Nyheter24 till sommarens fotbolls-EM.

Regler och villkor för Next in Fashion

Stockholm 2016-03-02

1. ALLMÄNT

Detta är ett avtal mellan dig och Nyheter24-Gruppen. Avtalet avser ditt deltagande i tävlingen Next in Football och aktiviteter rörande tävlingen.

Nyheter24-Gruppen (hädanefter omnämnda som “vi”, “vår” eller “oss”) anordnar tävlingen Next in Football (“tävlingen”) där vinnaren har chansen att få testa på att vara fotbollsreporter. Tävlingens första fas startar måndag v.14 (4/4) och avslutas söndag v. 19 (15/5) då alla finalisterna har utsets. Finalfasen börjar parallellt med sista kvalvecka och inspelning med de första 6 finalisterna v.19 (11/5) och avslutas fredag v.23 (10/6).

För att delta i tävlingen måste du registrera en reporterprofil på www.nextinfootball.se och anta en eller flera av utmaningarna. För en fullständig beskrivning av tävlingsgenomförandet hänvisar vi till ”Om NIFO”. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Nyheter24. I juryn ingår Jesper Hussfelt och Patrik Ekwall. Juryn utser vinnaren baserat på dennes prestation under finalfasen. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras. Representanter från Nyheter24 kommer att assistera juryn under tävlingen.

Genom att delta i Nyheter24:s tävling accepterar du att följa: (a) detta avtal och övriga tävlingsvillkor på nextinfootball.se , (b) personuppgiftsbehandlingen i punkt 10 samt (c) våra beslut avseende tävlingen. Våra beslut avseende tävlingen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

2. PRISER

Delpriser i kvalet
1 priset (Finalplats + värde ca 500kr):
- Finalplats
- 24 st 50cl av din favorit från Coca-Cola
2 och 3 priset (värde ca 500kr)
- 24 st 50 cl av din favorit från Coca-Cola
- personlig fotbollshalsduk

Förstapriset i tävlingen Next in Football innebär att vinnaren åker till Frankrie och får agera reporter Nyheter24. I priset ingår resa, mat och logi. Totalt uppgår första prisets värde till 35 000 SEK.

Priserna som Nyheter24 delar ut är personliga och får inte säljas eller ges bort till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsterna mot kontanter eller annan egendom. Vinnaren av Next in Football kommer att få möjligheten att följa med Nyheter24 som bidragande redaktionsmedlem under EM i fotboll sommaren 2016. Vinnaren kommer att ingå i teamet på plats och förväntas sköta de arbetsuppgifter som denne blir anvisad. Vi förbehåller oss rätten att byta ut ett pris mot andra priser till jämförbart värde. Mottagandet av pris kan vara föremål för villkor som uppställs av tillverkare och leverantörer. Utöver resa, mat och logi står vinnaren själv för eventuella utgifter och kostnader förknippade med mottagandet av priset.

3. RÄTT ATT TA EMOT PRIS

När det behövs kan vi meddela vinnaren att denne, för att ha rätt att ta emot pris, måste underteckna ett dokument som säger att vinnaren (a) garanterar att denne har rätt att ta emot priset; (b) befriar oss från allt ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med tävlingen eller på grund av ett pris, förutsatt att detta inte orsakats genom vår grova oaktsamhet; samt (c) ger oss rätt att publicera personuppgifter i annons- och publicitetssyften utan ersättning på sätt som framgår av punkt 10. Om vi meddelar vinnaren att ett sådant dokument behövs undertecknas måste vinnaren underteckna dokumentet och skicka detta till oss inom fem (5) arbetsdagar från dess att vinnaren mottagit dokumentet. Om vinnaren inte undertecknar dokumentet kan denne diskvalificeras, i vilket fall en alternativ vinnare utses.

4. VILLKOR FÖR ATT TA EMOT PRIS, FUSK M.M.

För att få ta emot pris (eller del av ett pris) måste vinnaren följa tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Vinnaren ska betala alla försäkringar, skatter och utgifter oavsett om detta sagts särskilt i beskrivningen av priset eller inte.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare och/eller vinnare om dessa inte följt lag, detta avtal och övriga tävlingsvillor, fuskat eller om det annars föreligger sakliga skäl för diskvalifikation.

5. RESOR, INTYG

Priset i tävlingen är förenligt med en resa. Vinnaren ansvarar för att denne har giltigt pass, visum och/eller annat nödvändigt resedokument. Vinnaren måste vara tillgänglig för av/hemresa på de datum som Nyheter24 anger. Åtagandet avser också hela perioden där vinnaren rapporterar för Nyheter24. Ett alternativt datum för av- eller hemresa kommer inte att erbjudas.

Åtagandet för närvaro gäller även under andra delar av tävlingen. Tävlanden ska infinna sig under de datum som specificeras av Nyheter24. Tävlanden som inte kan delta under den angivna perioden kommer inte att kunna medverka i tävlingens finalfas. Finalisterna utses av representanter för Nyheter24. Finalister åtar sig att närvara vid alla obligatoriska tillfällen (exempelvis TV-produktion eller tävlingsmoment). Om du inte kan komma, oavsett anledning, går din plats till näste tävlande i turordningen.

6. ÅLDERSGRÄNS, VEM KAN INTE DELTA M.M.

För att kunna vinna hela tävlingen måste deltagaren vara över 18 år gammal. Om det visar sig att vinnaren inte uppfyller dessa krav kommer priset att gå vidare till en alternativ vinnare. Personer under 18 år kommer att kunna delta i tävlingen, men inte ha möjlighet att vinna priset som fotbollsreporter. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

Anställda hos Nyheter24, make/maka och barn anställda av bolaget och sponsorer eller andra företag som agerar i samarbete med tävlingen får inte delta i tävlingen.

7. RÄTTIGHETER

Om du deltar i en tävling genom att skicka in kreativt material (t.ex. texter, fotografier, ljud, musik videos, audiovisuella kombinationer, teckningar, animeringar eller annat material) som läggs upp på webbsidan och/eller som skickas genom SMS, ger du oss en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, global, royaltyfri licens (med rätt att underlicensiera och överlåta) att använda, reproducera, sprida, ändra eller göra bearbetningar av, visa och framföra materialet i vilka medieformat som helst och genom vilka mediekanaler som helst på sätt som vi finner lämpligt. Du är ansvarig för att du har alla nödvändiga rättigheter, licenser och samtycken till sådant material för att kunna ge oss en sådan licens. Om du inte samtycker till att ge oss en sådan licens eller vet att du inte har alla nödvändiga rättigheter, licenser eller samtycken ber vi dig att inte delta i tävlingen.

8. INFORMATION OM VINNARE

Vinnaren kommer att bli kontaktad via e-post eller telefon så snart som möjligt efter det att tävlingen avgjorts. Vinnaren kommer även att tillkännages på nextinfootball.se och i Nyheter24-nätverket på sätt som föreskrivs i punkt 10.

9. ANSVAR

Vinnaren godkänner att vare sig vi, våra partners, våra anställda eller sponsorer har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med någon Tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller förlust av själva priset i sig), förutsatt att detta inte orsakats genom vår grova oaktsamhet eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemot vinnaren om t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd eller försenad, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.

Tävlande är ensamt ansvarig för innehållet i materialet och konsekvenserna för att detta postas eller publiceras i samband med tävlingen. Detta innefattar allt material som av tävlanden publiceras i reporterprofiler, kommentarer eller i någon annan form. Vi förbehåller oss rätten att stänga av/utesluta tävlande som publicerar upphovsrättsskyddat, eller stötande material, från tävlingen och plattformen.

10. POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av tävlingsbidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen och i övrigt på sätt som framgår av vår policy [1] för behandling av personuppgifter. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som för- och efternamn samt ort att tillkännages på nextinfootball.se, i Nyheter24-nätverket samt hos tävlingens sponsorer. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Nyheter24 på info@nextinfootball.se eller brev ställt till oss på adressen:

Nyheter24
Skeppargatan 65
114 59 Stockholm

För tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling, vilket görs i samband med att den tävlande fyller i sina personuppgifter.

11. Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i de allmänna tävlingsvillkoren innan tävlingen avslutas. Eventuella modifierade villkor kommer att finnas tillgängliga på Next in Footballs hemsida. Om du inte accepterar de modifierade villkoren kan du inte fortsätta att delta i tävlingen. Ingivande av ditt bidrag till tävlingen efter det datum de modifierade villkoren gjorts tillgängliga kommer att anses utgöra ditt godkännande av de modifierade villkoren.

Detta avtal och tävlingsvillkoren regleras av svensk rätt.

Frågor skickas till vår supportansvarige på info@nextinfootball.se.