Fotboll är världens mest populära bollsport i antal utövare och åskådare. Sporten är enkel i sina huvudregler och sin nödvändiga utrustning och kan spelas nästan var som helst, från officiella fotbollsplaner till gymnastiksalar, gator, skolgårdar, parker och stränder. Fotbollens styrande organ, Fédération Internationale de Football Association (FIFA), uppskattade att det vid 2000-talets början fanns cirka 250 miljoner fotbollsspelare och över 1,3 miljarder människor som var ”intresserade” av fotboll. Varje världsmästerskap följs av över en miljard människor.

fotboll

Fotbollens historia

Spel där två eller flera personer sparkar ett runt föremål fram och tillbaka går troligen tillbaka till början av mänsklighetens historia, och det finns bevis för att organiserade fotbollsliknande spel spelades i det antika Grekland och Kina för mer än 2 000 år sedan. Sparkarspel spelades också av ursprungsbefolkningar i Nordamerika och möjligen i hela Romarriket, och ”folkfotboll” var populär i renässansens Europa, ofta med lag från olika byar som tävlade mot varandra.

Engelsmännen anses ha uppfunnit sporten i dess moderna form. I mitten av 1800-talet populariserades fotboll som vintersport vid elitskolor och universitet i England. I takt med att sporten blev alltmer utbredd blev det snart nödvändigt att införa universella regler. År 1863 möttes representanter från lag runt om i London och tog fram den första uppsättningen skriftliga regler för spelet.

Under resten av 1800-talet grundades professionella klubbar och ligor. De första matcherna i Football League of England – den äldsta ligan i världen – spelades 1888. År 1904 bildades FIFA – Fédération Internationale de Football Association – som fungerar som det internationella styrorganet för sporten. Fotboll blev en del av de olympiska spelen fyra år senare och har sedan dess spelats i alla sommarspel utom ett. Med sekelskiftet 1900 var fotbollens tidsålder i full gång.

Modern historia

Utvecklingen av den moderna fotbollen var nära knuten till industrialiseringen och urbaniseringen i det viktorianska Storbritannien. De flesta av de nya arbetarklassinvånarna i Storbritanniens industristäder förlorade gradvis sina gamla tidsfördriv och sökte nya former av kollektiva fritidsysslor. Från 1850-talet och framåt blev det allt vanligare att industriarbetarna hade ledigt på lördagseftermiddagarna, och därför vände sig många till det nya spelet fotboll för att titta på eller spela. Viktiga urbana institutioner som kyrkor, fackföreningar och skolor organiserade pojkar och män från arbetarklassen i fotbollslag på fritiden. Den ökande läs- och skrivkunnigheten bland vuxna ledde till att pressen rapporterade om den organiserade idrotten, medan transportsystem som järnvägar och spårvagnar i städerna gjorde det möjligt för spelare och åskådare att resa till fotbollsmatcher.

De ledande klubbarna, särskilt de i Lancashire, började ta betalt av åskådarna redan på 1870-talet och kunde därför, trots FA:s amatörregler, betala olagliga löner för att locka till sig högt kvalificerade spelare från arbetarklassen, varav många kom från Skottland. Arbetarklassens spelare och de norra engelska klubbarna sökte ett professionellt system som delvis skulle ge en viss ekonomisk ersättning för att täcka deras ”brutna tid” (tid som de förlorar från annat arbete) och risken för skador. FA förblev orubbligt elitistiskt och höll fast vid en amatörpolitik som skyddade övre och övre medelklassens inflytande över spelet.

Fotbollsregler

Här är några förenklade regler för sporten fotboll, som utan tvekan är världens mest populära bollsport.

  • En fotbollsmatch spelas av två lag, där varje lag får ha högst 11 spelare på planen samtidigt, varav en är målvakt.
  • En match spelas i två halvlekar på 45 minuter.
  • Matchen inleds med lottning och den vinnande lagkaptenen bestämmer vilket mål som ska försvaras eller vilken som ska ta den första avsparken.
  • Alla spelare måste använda fötterna huvudet eller bröstet för att spela bollen. Endast målvakten får använda sina händer och endast inom sitt anvisade målområde.
  • Målet med spelet är att göra mål, vilket uppnås genom att sparka eller nicka på bollen in i motståndarlagets mål.
  • Om bollen rör vid eller passerar sidolinjen kastas den in igen av det lag som inte var sist med att röra bollen.
  • Spelet styrs av en central domare och två linjemän. De utdelar frisparkar och straffar när reglerna bryts. Vid upprepade regelbrott eller vid en grov foul kan spelaren bli utvisad.